Adres Kancelarii Adwokackiej:
80-830 Gdańsk,
ul. Chlebnicka 48/51
telefon służbowy: 058 305 70 10
telefon fax. : 058 341 21 61
telefon komórkowy: 0 602 22 32 25
e-mail: jozef.lubowiecki@adwokatura.pl
www.jozeflubowiecki.pl

Godziny przyjęć:

Środa: 15 -17

bądź indywidualne terminy spotkań ustalane telefonicznie

Zakres usług:

świadczenie pomocy prawnej w zakresie:
prawa karnego gospodarczego
prawa karnego skarbowego
prawa cywilnego
prawa handlowego
prawa podatkowego- w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
prawa bankowego
prawa medycznego

preferowana dziedzina prawa: prawo karne gospodarcze

Usługi są świadczone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Adwokat Józef A. Lubowiecki jest adwokatem od 1983 roku.


Kwalifikacje zawodowe:

Dom Adwokata

1976- ukończenie studiów- Wydział Prawa i Administracji - kierunek Prawo - U.G
1979- ukończenie aplikacji sądowej- zakończonej egzaminem sędziowskim
1982- zdany egzamin radcowski- uzyskanie wpisu na listę radców prawnych
1983- ukończenie aplikacji adwokackiej- zakończonej egzaminem adwokackim
1987- ukończenie studiów- Wydział Prawa Kanonicznego A.T.K. w Warszawie
1989- ukończenie Studium Podyplomowego Prawa Obrotu Gospodarczego- U.G.
1994- ukończenie Studium Podyplomowego Prawa Bankowego i Bankowości- U.M.K.
1997- ukończenie Studium Podyplomowego Prawa Podatkowego- U.M.K.
1997- uzyskanie wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych / wpis nr. 296/
2003- uzyskanie wpisu ostatecznego na listę doradców podatkowych
2004- ukończenie Studów Podyplomowych M.B.A. - W.S.F.iZ. w Warszawie
2007- ukończenie Studium Podyplomowego Prawa Karnego Gospodarczego- U.Wr
2009- ukończenie Studium Retoryki Praktycznej i Krytyki - I.B.L. P.A.N. w Warszawie

Adwokat Józef A. Lubowiecki jest:

1/. członkiem samorządu zawodowego:adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych;
2/. członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów / w Londynie / - od 1985r;
3/. członkiem Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych- od 1997r;
4/. członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich- od 1993r;
5/. członkiem Kolegium Ekspertów Izby Przemysłowo- Handlowej Inwestorów Zagranicznych w Warszawie- od 1990r;
6/. członkiem Stowarzyszenie Biegłych d/s Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych- od 2007r;
7/. członkiem Association of Certified Fraud Examiners w USA - od 2007r;
8/. członkiem Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia - od 1994r;
9/. członkiem Business Centre Club - pełniącym funkcję członka Konwentu - od 2009r;
10/.członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego - od 2011r;
11/.członkiem Toastmasters International Club - od 2011r.


W 2010 roku Kancelaria Adwokacka adwokata Józefa A. Lubowieckiego otrzymała Medal Europejski, przyznany przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli, za wyróżniającą się jakość świadczonych usług, która odpowiada standardom europejskim.

Adwokat Józef A. Lubowiecki przez wiele lat był wykładowcą: Izby Adwokackiej w Gdańsku, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej- wykładając prawo gospodarcze i bankowe.

Przez wiele lat pełnił funkcje członka organów/ zarządów i rad nadzorczych/spółek , stowarzyszeń, fundacji, organizacji samorządowych, organizacji zawodowych. Wykonując praktykę w prywatnej kancelarii adwokackiej specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym.

 

Dom Adwokata
foto: Dom Adwokata - Siedziba Kancelarii


Rzetelna Firma


powered by Agencja VSP